logo 2 Arntz Advies
logo 1 Arntz Advies

pensioen en keuzemogelijkheden

Gaat u binnenkort met pensioen? Dan zijn er keuzes te maken!

Zo kunt u de eerste jaren een hoger pensioen laten uitkeren dan de jaren daarna of andersom. Ook kunt u de pensioendatum nog even uitstellen.

Heeft u een partner, dan kan het partnerpensioen worden verhoogd of juist worden verlaagd voor meer ouderdomspensioen. Dit laatste kan alleen met toestemming van uw partner.

En gaat u minder werken, dan is deeltijdpensioen vaak een optie.

Bij beleggingspensioen heeft u op de pensioendatum de keuze tussen een vast en/of variabel pensioen. Bovendien heeft u de vrijheid om zelf te bepalen bij welke pensioenuitvoerder u dit pensioen aankoopt.

Binnenkort komt er een nieuwe keuze bij: de optie om 10% van het pensioenkapitaal op te nemen op pensioendatum.

Kortom, veel keuzes te maken. Stem de keuzes af op uw persoonlijke financiële situatie:

Heeft u nog ander inkomen of vermogen? Hoe zien uw uitgaven eruit? Gaan deze wijzigen de komende jaren? Bent u alleen of heeft u een partner? En wat zijn de financiële en fiscale gevolgen van de keuzes?

De antwoorden op deze en andere vragen zijn bepalend voor de te maken keuzes.

Welke keuzes maakt u?

keuzemogelijkheden